Đánh giá cấp độ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nam Định (cập nhật đến 16/10/2021)
Cập nhật lúc09:50, Chủ Nhật, 17/10/2021 (GMT+7)

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế, tỉnh Nam Định đã đánh giá, xác định cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh thuộc cấp độ 1 (bình thường mới). Nội dung cụ thể như sau:


 

Ý kiến của bạn
,
,
,