KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định)
Cập nhật lúc09:54, Thứ Sáu, 18/12/2020 (GMT+7)

 


 


 

Ý kiến của bạn
,
,
,