Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021
Cập nhật lúc09:45, Thứ Sáu, 27/05/2016 (GMT+7)

Số đại biểu được bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định: 67 đại biểu.
Tổng số người trúng cử trong danh sách này là: 67 người.

Lập tại Nam Định, ngày 26 tháng 5 năm 2016
TM. UỶ BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Đoàn Hồng Phong

Ý kiến của bạn
Các tin khác
,
,
,