,
Cập nhật lúc: 08:49 |09/01/2018
Hiện toàn tỉnh có 15.443ha diện tích nuôi thủy sản; trong đó, diện tích đang nuôi khoảng 30-35%, còn lại đều đã cơ bản thu hoạch xong. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, tình hình thời tiết những tháng đầu năm 2018 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp theo hướng bất lợi cho nuôi thủy sản.
,
,
.
,
,
,
,