,
Cập nhật lúc: 05:55 |13/10/2017
Mạnh dạn đầu tư nuôi gà siêu trứng Ai Cập với quy mô lớn, anh Trần Văn Nam, ở xóm 8, xã Mỹ Trung (Mỹ Lộc) đã trở thành điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi của xã, của huyện và mở ra hướng phát triển mới cho nhiều hộ gia đình nông dân trong xã.
,
,
.
,
,
,
,