,
Cập nhật lúc: 16:13 |21/10/2017
Trên địa bàn huyện Ý Yên có 13 di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia; 26 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh, với trên 20 lễ hội được tổ chức mỗi năm. Đây là điều kiện thuận lợi để huyện khôi phục, phát triển các môn thể thao truyền thống như bơi chải, đấu gậy, cờ tướng… gắn với lễ hội.
,
,
.
,
,
,
,