,
Cập nhật lúc: 07:40 |18/01/2018
Với vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của tỉnh và của vùng Nam đồng bằng sông Hồng, thời gian qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội của Thành phố Nam Định luôn được duy trì ở mức cao và tương đối ổn định thể hiện vai trò trung tâm công nghiệp dịch vụ toàn vùng.
,
,
.
,
,
,
,