,
Cập nhật lúc: 09:17 |17/01/2018
Nhằm góp phần thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố thực hiện đồng bộ các biện pháp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện các thủ tục theo quy định khi đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn...
,
,
.
,
,
,
,