,
Cập nhật lúc: 07:43 |19/10/2017
Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Vụ Bản đã chủ động, sáng tạo, tìm tòi những cách làm hay, hiệu quả thiết thực trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Qua đó đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân...
,
,
.
,
,
,
,