,
Cập nhật lúc: 08:07 |23/10/2017
Tại xã Nghĩa Thái (Nghĩa Hưng), dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ xã đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh nội lực, phấn đấu hoàn thành mục tiêu nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM...
,
,
.
,
,
,
,