,
Cập nhật lúc: 06:38 |06/07/2018
Mùa hè năm nay có nhiều đợt nắng nóng kéo dài với nền nhiệt độ trung bình từ 36 độ C trở lên. Nhằm duy trì hoạt động sản xuất, bảo vệ sức khỏe của người lao động, nhiều đơn vị thi công xây lắp công trình đã áp dụng nhiều biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, chống nóng cho người lao động.
,
,
.
,
,
,
,