,
Cập nhật lúc: 08:05 |21/09/2018
Tỉnh Ninh Thuận đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển các loại hình du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa với nhiều sản phẩm độc đáo để thu hút du khách, với mục tiêu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.
,
,
.
,
,
,
,