,
Cập nhật lúc: 07:51 |18/06/2018
Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ năm, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ: QH khóa XIV đã hoàn thành chương trình làm việc của kỳ họp thứ năm với nhiều nội dung quan trọng. QH đã thảo luận, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2017 và tình hình thực hiện kế hoạch những tháng đầu năm 2018.
,
,
.
,
,
,
,