,
Cập nhật lúc: 07:59 |21/03/2018
Đúng 8 giờ ngày 20-3, tại Hội trường Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh), Lễ viếng đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được cử hành trọng thể.
,
,
.
,
,
,
,