Triển khai Nghị định của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Cty nông, lâm nghiệp
Cập nhật lúc08:34, Thứ Sáu, 08/05/2015 (GMT+7)

Ngày 6-5-2015, tại trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Cty nông, lâm nghiệp Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17-12-2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Cty nông, lâm nghiệp. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các bộ: KH và ĐT, TN và MT, NN và PTNT, LĐ-TB và XH, Tài chính. Tại đầu cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Viết Hưng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành: KH và ĐT, TN và MT, NN và PTNT, Tài chính và Văn phòng UBND tỉnh.

Hội nghị đã quán triệt nội dung Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17-12-2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Cty nông, lâm nghiệp. Theo đó, các Cty nông, lâm nghiệp thực hiện rà soát, sắp xếp lại hiện trạng sử dụng đất (SDĐ) về vị trí, ranh giới quản lý, SDĐ; diện tích đất đang sử dụng đúng mục đích; diện tích đất sử dụng không đúng mục đích; diện tích đất không sử dụng; diện tích đất đang giao khoán, cho thuê, cho mượn, bị lấn chiếm, liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư và đang có tranh chấp. Căn cứ vào đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển Cty lâm, nông nghiệp được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; quy hoạch SDĐ của địa phương và hiện trạng SDĐ, các Cty đề xuất phương án SDĐ; diện tích đất đề nghị giữ lại sử dụng theo từng loại đất, hình thức SDĐ, thời hạn SDĐ, diện tích đất bàn giao cho địa phương. Đối với các Cty đã thực hiện rà soát, đo đạc và thực hiện thuê đất tiếp tục rà soát, điều chỉnh phương án SDĐ phù hợp với quy hoạch, kế hoạch SDĐ của địa phương. Việc sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động phải được đẩy nhanh theo phương thức cổ phần hóa toàn bộ các Cty nông, lâm nghiệp; Nhà nước chỉ nắm giữ cổ phần ở những Cty nông, lâm nghiệp nằm trên các địa bàn chiến lược. Các địa phương cần tập trung thúc đẩy tiến độ lập, phê duyệt, triển khai thực hiện dự án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các Cty nông, lâm nghiệp; xử lý một cách linh hoạt các vấn đề tồn tại, phát sinh của các Cty nông, lâm nghiệp thuộc diện sắp xếp, đổi mới. Đối với các tập đoàn, tổng Cty có nhiều Cty cần xin ý kiến của các tỉnh và xây dựng phương án tổng thể trước, sớm trình Ban Chỉ đạo thẩm định, trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt, làm căn cứ triển khai. Để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Cty nông, lâm nghiệp theo đúng thời gian đặt ra, Ban Chỉ đạo đề nghị các tỉnh, thành phố quan tâm xem xét, trực tiếp có ý kiến đối với phương án tổng thể của các tổng Cty, tập đoàn. Chú trọng sắp xếp, giải quyết cụ thể số lao động dôi dư của các Cty nông, lâm nghiệp theo quy định. Xử lý cơ bản công nợ của các Cty nông, lâm nghiệp. Đối với công nợ không thể thu hồi cần tập trung tháo gỡ, xử lý theo quy định của Bộ Tài chính.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tỉnh ta có 2 đơn vị là nông trường Rạng Đông (Nghĩa Hưng) và nông trường Bạch Long (Giao Thủy) thuộc diện sắp xếp, đổi mới theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ, vì vậy chậm nhất đến ngày 10-5-2015 các huyện và các nông trường phải hoàn thành đề án tái cơ cấu nông trường. Các sở: NN và PTNT, TN và MT, Tài chính chủ động hỗ trợ, hướng dẫn các huyện, các nông trường rà soát, thẩm định và lựa chọn các mô hình phù hợp để xây dựng đề án hiệu quả. Sở KH và ĐT chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan sớm thành lập Ban chỉ đạo sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Cty nông, lâm nghiệp của tỉnh để tiến hành thẩm định, bảo đảm trước ngày 20-5 có kết quả thẩm định. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo sẽ thông qua phương án tổng thể của tỉnh để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định, làm cơ sở triển khai thực hiện, bảo đảm hiệu quả./.

Văn Đại

,
,
.
,
,
,
,