Khối các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh tổ chức ký giao ước thi đua năm 2015
Cập nhật lúc08:42, Thứ Tư, 06/05/2015 (GMT+7)

Ngày 4-5-2015, Khối thi đua các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh tổ chức phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2015. Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Năm 2015, Khối thi đua các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện bồi dưỡng nhân tố điển hình tiên tiến; thực hiện tốt việc bình xét thi đua, đề nghị cấp trên khen thưởng kịp thời. Gắn công tác thi đua, khen thưởng với việc xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh, nội bộ đoàn kết, nâng cao đời sống cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tăng cường hợp tác giữa các đơn vị trong khối.

BHXH tỉnh làm tốt công tác tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020. Cục Thuế tỉnh tập trung các giải pháp phấn đấu hoàn thành dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015. Chi cục Hải quan phấn đấu vượt chỉ tiêu thu nộp ngân sách cấp trên giao. Kho bạc Nhà nước tỉnh tiếp tục triển khai các dự án, cơ chế chính sách thực hiện chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước. Cục Thống kê tỉnh gắn phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ của ngành, của địa phương, thực hiện tốt chương trình kế hoạch công tác năm 2015. Ngân hàng Nhà nước tỉnh tăng cường quản lý, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn, góp phần cùng các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Ngân hàng Phát triển tỉnh phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu ODA. Ngân hàng CSXH tỉnh triển khai kịp thời, có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, đảm bảo cho vay đúng đối tượng; đẩy mạnh huy động vốn, tăng trưởng đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng…

Tại hội nghị, các đơn vị trong Khối đã ký kết giao ước thi đua, cam kết thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2015.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao vai trò, vị trí của Khối thi đua các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh và nhấn mạnh: Năm 2015, các đơn vị trong Khối cần tập trung thực hiện tốt các phong trào thi đua, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Viết Dư

,
,
.
,
,
,
,