,
Cập nhật lúc: 08:04 |17/01/2018
Ngày 16-1-2018, Sở NN và PTNT tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý rầy lưng trắng và bệnh lùn sọc đen năm 2018. Tại tỉnh ta, bệnh lùn sọc đen xuất hiện đầu tiên vào vụ mùa năm 2009 làm mất trắng 8.100ha và tái xuất hiện trong vụ mùa năm 2017. Dịch phân bố trên diện rộng, với tổng diện tích nhiễm bệnh là 23.254ha, trong đó nhiễm nặng 17.571ha...
,
,
.
,
,
,
,