Đường phố Thành Nam: Phố Nguyễn Thị Trinh
Cập nhật lúc09:23, Thứ Sáu, 08/05/2015 (GMT+7)

Phố Nguyễn Thị Trinh thuộc Khu tái định cư Đông Đông Mạc, dài 359m, rộng 15m, có địa giới từ đường Đông Mạc đến đường Trần Thánh Tông.

Bà Nguyễn Thị Trinh là con gái của quan Vệ úy coi kho lương Thành Nam triều Nguyễn Nguyễn Kế Hưng. Ngày 11-12-1873, khi quân Pháp đánh chiếm Thành Nam Định, quan Vệ úy Nguyễn Kế Hưng mang binh lính đến giữ Kỳ Đài. Quân Pháp bao vây Kỳ Đài mỗi lúc một đông, bà Nguyễn Thị Trinh lúc đó mới ngoài 20 tuổi liền tổ chức một lực lượng ở lại trấn giữ kho lương rồi dẫn đầu một đội quân đến Kỳ Đài đánh tập hậu để giải vây cho quân ta. Thực dân Pháp với ưu thế vũ khí hiện đại đã nhanh chóng áp đảo; nhiều tướng sĩ bảo vệ Kỳ Đài lần lượt hy sinh, trong đó có bà Nguyễn Thị Trinh. Thương tiếc các liệt sĩ, nhân dân Thành Nam đã an táng bà Nguyễn Thị Trinh và các tướng sĩ ngay tại khu vực Kỳ Đài. Ngày 15-3-1874, Vua Tự Đức xét công lao những người có công chống Pháp đã phong cho bà Nguyễn Thị Trinh là “Giám Thương công chúa” (công chúa coi kho) và cho xây dựng miếu thờ ngay tại Kỳ Đài. Năm 1891, Vua Thành Thái truy phong bà 4 chữ “Tiết liệt anh phong”. Bà được nhân dân tân phong là Thành Hoàng Đương Cảnh, thường gọi là Bà chúa Bản tỉnh hay Bà chúa Cột Cờ. Ngoài ngôi đền thờ dưới chân Cột Cờ được dựng lại sau này, tại Thành phố Nam Định còn có một số nơi như đền Nguyên Thương ở phố Hàng Sắt (phường Nguyễn Du), đền Bồng Lai ở đường Trần Hưng Đạo (phường Bà Triệu) thờ bà Nguyễn Thị Trinh. Tại đây còn lưu các câu đối ca ngợi công lao Bà Chúa kho, Giám Thương Công chúa Nguyễn Thị Trinh./.

Thanh Ngọc

,
,
.
,
,
,
,