,
Cập nhật lúc: 07:02 |17/07/2018
Trường Chinh là cây bút xuất sắc của báo chí cách mạng từ thời kỳ Mặt trận Dân chủ. Trường Chinh là một nhà báo bậc thầy, người kế tục sự nghiệp báo chí Nguyễn Ái Quốc, tạo nên một văn phong chính luận cách mạng cho nền văn học nước nhà.
,
,
.
,
,
,
,