,
Cập nhật lúc: 04:10 |23/07/2021
Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã được ông bà kể cho nghe nhiều câu chuyện về lịch sử của làng mình, hình ảnh hiện lên trong tiềm thức của tôi từ ngày đó thì làng tôi là một ngôi làng có truyền thống anh hùng từ thuở xa xưa, từ câu chuyện đánh bọn cướp để giữ làng hay như lời răn của cổ nhân "Vật kích Cổ Liêu đề"...
,
,
.
,
,
,
,