,
Cập nhật lúc: 06:54 |24/06/2022
Vụ xuân 2022, toàn tỉnh gieo cấy 71.007ha trong đó có 5.455ha lúa lai, diện tích lúa thuần chiếm 92%. Những ngày này, bà con nông dân các địa phương trong tỉnh đang hối hả ra đồng thu hoạch những trà lúa còn sót lại của vụ lúa xuân 2022.
,
,
.
,
,
,
,