,
Cập nhật lúc: 09:07 |23/10/2017
Chỉ 2 ngày sau cuộc bầu cử Quốc hội ở Áo, Tổng thống A-lếch-xăng-đơ Van đơ Ben-len đã gặp Ngoại trưởng 31 tuổi Sê-bát-chiêng Cu-dơ, người sẽ trở thành Thủ tướng Áo, để "nhắc nhở" nhà ngoại giao trẻ tuổi rằng Chính phủ Áo cần phải củng cố các giá trị hiến định của châu Âu. Động thái trên phần nào cho thấy tâm lý hồi hộp và lo lắng ở châu Âu...
,
,
.
,
,
,
,