,
Cập nhật lúc: 08:38 |11/12/2018
Cuối năm 2017, trong chuyến thăm châu Á, Tổng thống Mỹ Đ.Trăm chính thức gửi đi thông điệp về một khu vực "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở". Năm 2018, những động thái của Tổng thống Đ.Trăm, dù chưa thật sự rõ nét nhưng cũng phản ánh mối quan tâm và tầm nhìn chiến lược của Oa-sinh-tơn.
,
,
.
,
,
,
,