Thành phố Nam Định thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng
Cập nhật lúc08:29, Thứ Tư, 11/08/2021 (GMT+7)

Thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng (PCTN), thời gian qua Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố Nam Định đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp PCTN. Qua đó từng bước ngăn chặn, đẩy lùi hành vi tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Cán bộ Thanh tra thành phố Nam Định tiếp nhận đơn thư phản ánh của người dân.
Cán bộ Thanh tra thành phố Nam Định tiếp nhận đơn thư phản ánh của người dân.

Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền gắn với việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác PCTN, lãng phí với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; lấy kết quả việc thực hiện công tác PCTN làm tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về PCTN được các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố triển khai thường xuyên, sâu rộng thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chi bộ, các hội nghị về phổ biến, giáo dục pháp luật. Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021” của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 22-8-2019 của UBND tỉnh, UBND thành phố đã tổ chức phát động cuộc thi “Tìm hiểu Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018” và trao giải, tuyên dương các cá nhân, tập thể có bài dự thi xuất sắc. Các phường, xã đã tổ chức 40 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN cho gần 5.000 lượt người là cán bộ, công chức UBND phường, xã, bí thư, tổ trưởng tổ dân phố và các đoàn thể tại khu dân cư. Cùng với công tác tuyên truyền, UBND thành phố thường xuyên chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Hiện tất cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố đều thực hiện công khai trong hoạt động tài chính ngân sách, mua sắm công theo quy định của Luật Ngân sách. Bên cạnh đó, UBND thành phố tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý bộ máy Nhà nước, góp phần PCTN. Trong đó, UBND thành phố thường xuyên quán triệt, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm quy định xây dựng văn hóa công sở gắn với đạo đức công vụ; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác và tăng cường kiểm tra, giám sát, xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập; kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường, thiếu minh bạch, thiếu hợp lý. Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Hiện tại, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các phường, xã đều niêm yết công khai 7 lĩnh vực thủ tục hành chính với 121 thủ tục; trong đó lĩnh vực tư pháp 37 thủ tục; lĩnh vực thương binh xã hội 43 thủ tục; lĩnh vực địa chính - xây dựng 3 thủ tục; lĩnh vực thanh tra 9 thủ tục; lĩnh vực Văn hóa - xã hội 13 thủ tục; lĩnh vực giáo dục và đào tạo 5 thủ tục; lĩnh vực nông nghiệp 11 thủ tục. Thành phố Nam Định hiện đang dẫn đầu khối các huyện, thành phố trong tỉnh về chỉ số cải cách hành chính. Mặt khác, UBND thành phố chỉ đạo Thanh tra thành phố phối hợp với các phòng, ban liên quan tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và thanh tra, kiểm tra đột xuất; tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tiêu cực như: Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác cấp giấy chứng nhân quyền sử dụng đất, công tác quản lý thu chi ngân sách... Qua thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các sai sót tại các đơn vị; từ đó đã góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn phát sinh điểm nóng gây mất ổn định an ninh trật tự. Từ năm 2020 đến nay, Thanh tra thành phố đã tiến hành 26 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội. Các cuộc thanh tra đều được thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra. Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp theo phương châm “lấy ngăn ngừa làm chính”, nên công tác PCTN ở thành phố Nam Định đã đem lại hiệu quả rõ rệt. Từ năm 2020 đến nay, qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ, hoạt động thanh tra và qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, thành phố chưa phát hiện tình trạng tham nhũng phải xử lý. 

Thời gian tới, thành phố Nam Định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN gắn với tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện tốt việc kê khai tài sản thu nhập và kiểm soát tài sản thu nhập theo quy định. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; tập trung chỉ đạo giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật để tăng cường kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời xử lý các hành vi tham nhũng; tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ cao; xử lý những hành vi lợi dụng chống tham nhũng để vu khống, tố cáo sai sự thật; động viên, khen thưởng, bảo vệ người tố cáo và tố giác hành vi tham nhũng./.

Bài và ảnh: Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,