Hội Nông dân các cấp tham gia giám sát, phản biện xã hội
Cập nhật lúc08:39, Thứ Hai, 18/06/2018 (GMT+7)

Thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” thời gian qua, các cấp Hội Nông dân (HND) trong tỉnh có nhiều hoạt động cụ thể tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên.

Các cấp HND trong tỉnh đã tổ chức quán triệt nội dung Quyết định 217 và tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ giám sát, phản biện xã hội cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp; phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức lớp nghiệp vụ giám sát trong hệ thống tổ chức HND cho gần 300 lượt cán bộ HND cơ sở từ tỉnh đến huyện. Năm 2015, HND tỉnh đã ký Chương trình phối hợp với các Sở NN và PTNT, Sở Công thương và Ủy ban MTTQ tỉnh về thực hiện chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh sử dụng vật tư nông nghiệp. Đến nay đã có 9/10 đơn vị huyện, thành phố triển khai ký kết chương trình phối hợp giám sát liên ngành. Hằng năm, căn cứ kế hoạch giám sát của HND cấp trên và tình hình thực tiễn của địa phương để xây dựng và đăng ký nội dung giám sát với cấp ủy cùng cấp cho phù hợp. Trong đó, HND các cấp phối hợp với ngành NN và PTNT tổ chức cho 7.800 hộ chăn nuôi, kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi ở 212 cơ sở Hội ký cam kết “Chăn nuôi an toàn và không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi”. Một số đơn vị đã thành lập đoàn giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp. Đơn vị làm tốt như huyện Trực Ninh, Giao Thủy và Thành phố Nam Định. Các cấp HND trong tỉnh còn chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội trên các lĩnh vực như: việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; giám sát xây dựng các công trình công cộng trong chương trình xây dựng NTM. Tính đến thời điểm hiện tại, các cấp HND trong tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức thực hiện nhiều cuộc giám sát việc thực hiện Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về việc HND trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020”; việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; việc thực hiện chính sách hỗ trợ giá giống, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp; xây dựng đường bê tông nội đồng, bồi thường, đền bù giải phóng mặt bằng; các chính sách ưu đãi, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất; xây dựng và quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân, vốn vay ủy thác của Ngân hàng CSXH. Qua làm việc trực tiếp với các địa phương và qua tổng hợp báo cáo đánh giá, nhìn chung, các đơn vị đã tổ chức thực hiện tốt các văn bản đã được quy định. Tuy nhiên, trong quá trình giám sát đã phát hiện một số tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc trong việc triển khai thực hiện; sau giám sát đã có thông báo kết quả gửi đến đơn vị được giám sát, kiến nghị với chính quyền, các cơ quan liên quan chỉ đạo, kiểm tra, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, đồng thời, tổng hợp báo cáo kết quả giám sát cho cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp. Qua giám sát, đã có những kiến nghị xác đáng, kịp thời đề xuất điều chỉnh những quy định đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn đời sống xã hội; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước. Ngoài ra các cấp HND trong tỉnh tích cực tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, nông dân nâng cao ý thức trách nhiệm tham gia giám sát thường xuyên, kịp thời phát hiện những sai phạm, bất cập, phản ánh qua đường dây nóng về Trung ương Hội, phản ánh với chính quyền và các cơ quan chức năng. Cùng với việc triển khai các hoạt động giám sát, HND các cấp đã tham gia phản biện đối với việc xây dựng các đề án về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thông qua đó cán bộ, hội viên nông dân được bày tỏ chính kiến đối với các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với những vấn đề có liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Bên cạnh đó, HND các cấp trong tỉnh đã tổ chức cho hội viên, nông dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo tinh thần Quyết định 218 của Bộ Chính trị. Thông qua việc thực hiện và đóng góp ý kiến vào các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của cấp ủy các cấp, quyết định chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân; tham gia đóng góp ý kiến phê bình đảng viên, tổ chức Đảng; thực hiện quy chế dân chủ, hòa giải ở cơ sở; quy chế phối hợp công tác với chính quyền. Đồng thời, các cấp Hội thường xuyên nắm bắt, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, nông dân tại các kỳ họp HĐND các cấp; thực hiện tốt kế hoạch triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự (sửa đổi); đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội Đảng bộ các cấp. Các cấp Hội cũng tích cực tham mưu cho các cấp ủy Đảng tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác Hội và phong trào nông dân. 

Thời gian tới, các cấp Hội chủ động đăng ký với cấp ủy các nội dung cụ thể; xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát theo yêu cầu đề ra; tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp giữa HND tỉnh, MTTQ tỉnh và các Sở NN và PTNT và Sở Công thương về việc giám sát thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là việc thực hiện các cơ chế, chính sách có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn./.

Hoàng Tuấn

,
,
.
,
,
,
,