Sức lan tỏa từ các phong trào thi đua yêu nước
Cập nhật lúc08:01, Thứ Ba, 17/04/2018 (GMT+7)

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước với nội dung phong phú, thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng; góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, bảo đảm quốc phòng - an ninh, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh) phân tích kết quả giám định ma túy.
Cán bộ, chiến sĩ Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh) phân tích kết quả giám định ma túy.

Bên cạnh việc quan tâm chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Trung ương phát động, UBND tỉnh đã tổ chức, phát động nhiều phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, có tiêu chí và nội dung rõ ràng, cụ thể, thiết thực nhằm khai thác, phát huy tiềm năng thế mạnh, giải quyết có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Hưởng ứng phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động, các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, tạo khí thế thi đua sôi nổi và chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, góp phần phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các phong trào thi đua đã đem lại hiệu quả tích cực trên các lĩnh vực đời sống xã hội, tiêu biểu là các phong trào, các cuộc vận động: “Xây dựng chỉnh đốn Đảng”, “Xây dựng chính quyền vững mạnh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong giai đoạn mới”, “Thi đua quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, phong trào “Xây dựng xứ, họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu”… Các phong trào thi đua được gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, từ đó đã tạo ra sức lan tỏa sâu rộng, huy động toàn dân tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà trọng tâm là các nhiệm vụ đột phá nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Trong đó nổi bật là các phong trào: “Nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm”, “Xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao”; “Thi đua nghiên cứu và ứng dụng những tiến bộ mới vào sản xuất và đời sống”; “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, xây dựng cánh đồng lớn” và Đề án tái cơ cấu nông nghiệp tiếp tục được ngành NN và PTNT cùng với các huyện, thành phố đẩy mạnh gắn với chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020. Nhiều địa phương tiếp tục chuyển đổi diện tích trồng lúa, sản xuất muối kém hiệu quả sang nuôi trồng thuỷ sản cho hiệu quả kinh tế cao hơn, như các xã: Nghĩa Bình, Nghĩa Lợi, Nghĩa Châu (Nghĩa Hưng); Hải Hòa, Hải Triều, Hải Lý (Hải Hậu); Giao Hải, Giao Châu, Giao Phong (Giao Thuỷ)... Trong triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp đã mở rộng các mô hình liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân trong sản xuất và tiêu thụ nông sản. Năm 2017 đã thành lập Hiệp hội Nông nghiệp sạch của tỉnh với 28 doanh nghiệp tham gia; tạo cơ hội phát triển các chuỗi liên kết sản xuất - kinh doanh - tiêu thụ sản phẩm, thiết lập thêm nhiều kênh phân phối ổn định. Hiện nay tỉnh đang khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư, tạo điều kiện hỗ trợ nhân rộng các mô hình có tiềm năng phát triển mang lại hiệu quả cao như: Mô hình trồng cây dược liệu của Cty Hoa Thiên Phú, Cty Cổ phần Traphaco ở huyện Hải Hậu; mô hình lúa giống, rau của Cty TNHH Cường Tân ở huyện Trực Ninh; mô hình lúa, gạo chất lượng cao của Cty Toản Xuân, Đình Mộc; mô hình nuôi cá bống bớp ở huyện Nghĩa Hưng; Các chương trình hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp với tỉnh Miyazaki và Trường Đại học Minami Kyushu; Chương trình hợp tác sản xuất và chế biến sản phẩm từ lúa gạo giữa Cty TNHH Cường Tân với Cty Ajichi Farm của Nhật Bản; Dự án đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao của Cty VinEco tại xã Xuân Hồng (Xuân Trường)… đang được nhân rộng đạt hiệu quả... Đặc biệt, phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng NTM”, thời gian qua, tỉnh luôn được Trung ương đánh giá là điểm sáng, điển hình của cả nước. Đến nay, toàn tỉnh đã có 200/209 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn NTM, bình quân mỗi xã đạt 18,8 tiêu chí, tăng 13 tiêu chí so với năm 2010. Có 4 huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó huyện Hải Hậu được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2015, các huyện Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Xuân Trường được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2017. Phong trào thi đua trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã chú trọng, tích cực đổi mới tổ chức các phong trào thi đua với nhiều hình thức, nội dung thiết thực, hướng nội dung vào thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tác động mạnh mẽ đến công tác cải cách hành chính, thực hiện mạnh mẽ việc cắt giảm, cải cách các thủ tục hành chính; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp và các cơ quan tham mưu theo hướng tinh gọn. Khối MTTQ và các đoàn thể đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của địa phương, đơn vị và tập trung hướng mạnh về cơ sở, lấy địa bàn thôn, xóm, tổ dân phố làm trọng điểm; coi trọng công tác vận động quần chúng; tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, tham gia phát triển kinh tế - xã hội. 

Với việc phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm của tỉnh đạt 7%.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,91%... Với những thành tựu quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, diện mạo từ nông thôn đến thành phố đang thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại. Năm 2017, toàn tỉnh có 28 cá nhân được tặng thưởng Huân, Huy chương Kháng chiến; 19 tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng; 100 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua và Bằng khen; 116 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua; 37 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”; 452 tập thể được tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 1.885 tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen. Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh tiếp tục, chung sức, đồng lòng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo ra những chuyển biến rõ nét, động viên kịp thời sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ và các tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất; góp phần thực hiện thắng lợi tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018 tạo đà cho việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 đã đề ra./.

Bài và ảnh: Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,