,
Cập nhật lúc: 08:13 |11/12/2018
Tính đến ngày 30-11-2018, toàn tỉnh có 318.360 học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 99,23%, cao nhất từ trước tới nay. Nhiều địa phương đạt tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế cao là: Thành phố Nam Định (102%), huyện Ý Yên...
,
,
.
,
,
,
,