,
Cập nhật lúc: 08:39 |18/06/2018
Thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị về "Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội" thời gian qua, các cấp Hội Nông dân (HND) trong tỉnh có nhiều hoạt động cụ thể tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên.
,
,
.
,
,
,
,