,
Cập nhật lúc: 08:10 |23/05/2022
Được các cấp ủy Đảng, chính quyền tạo điều kiện, những năm gần đây, Hội Sinh vật cảnh (SVC) huyện Trực Ninh đã nỗ lực thu hút, tập hợp hội viên, phát triển kinh tế SVC theo hướng nâng cao giá trị gắn với thị trường, góp phần mang lại thu nhập ổn định cho hội viên.
,
,
.
,
,
,
,