,
Cập nhật lúc: 07:58 |18/06/2018
Để bảo đảm các nguồn thu ngân sách trên địa bàn phải được thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, Chi cục Thuế Thành phố Nam Định tiếp tục thực hiện một cách đồng bộ, quyết liệt các giải pháp gia tăng nguồn thu, nhất là nguồn thu từ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và tập trung ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh.
,
,
.
,
,
,
,