Chuyển biến trong thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên ở thành phố Nam Định
Cập nhật lúc08:17, Thứ Hai, 10/05/2021 (GMT+7)

Những năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy Nam Định đã tập trung chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc thực hiện nghiêm túc văn bản, quy định về nêu gương của Đảng. Qua đó trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên ngày càng nâng cao; tạo chuyển biến tích cực trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến, “tự chuyển hóa”; góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh.

Giáo viên, học sinh Trường Trung học cơ sở Hàn Thuyên (thành phố Nam Định) trong giờ Ngữ văn.
Giáo viên, học sinh Trường Trung học cơ sở Hàn Thuyên (thành phố Nam Định) trong giờ Ngữ văn.

Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, quy định về nêu gương như: Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định 08-QĐi/TW của BCH Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả để nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo củng cố, sắp xếp đội ngũ cán bộ đủ năng lực trình độ, đáp ứng yêu cầu ngày càng nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, quản lý; rà soát, hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế, chính sách trong công tác cán bộ; yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên đều phải xây dựng kế hoạch tu dưỡng và thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Cấp ủy, các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch của cấp ủy và thường xuyên kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện các quy định, Điều lệ Đảng và tăng cường thanh tra công vụ. Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo quyết liệt việc rà soát, xem xét, xử lý những cán bộ vi phạm, có biểu hiện suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Từ năm 2016 đến nay Thành ủy, UBKT Thành ủy đã thi hành kỷ luật đối với 128 trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm; qua đó đã góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Cùng với tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng những tấm gương điển hình, tiên tiến; tập trung vào những cách làm mới, sáng tạo từ cơ sở; giới thiệu, phản ánh những cán bộ, đảng viên nêu gương sáng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ năm 2016 đến nay, hàng trăm gương tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác trên địa bàn thành phố đã được phát hiện, tuyên truyền, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Điển hình như: Ban Tuyên giáo Thành ủy lấy thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cán bộ, đảng viên làm tiêu chí đánh giá thi đua trong thực thi công vụ, không để quá hạn công việc, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao; mỗi cán bộ, chuyên viên mỗi ngày dành tối thiểu 2h nghiên cứu tài liệu, sách báo. Đảng bộ phường Thống Nhất đi đầu trong cải cách hành chính; đổi mới phương thức lãnh đạo; phong cách làm việc, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất, khiêm tốn, thấm nhuần tư tưởng phục vụ dân. Tập thể cán bộ, giáo viên Trường THCS Hàn Thuyên (Đảng bộ phường Trần Quang Khải) đã triển khai mô hình dạy “bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu”, bồi dưỡng ngoài giờ miễn phí cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn giúp nâng cao chất lượng dạy và học được dư luận nhân dân đánh giá cao. Các chi bộ tổ dân phố, khu dân cư các phường: Vị Hoàng, Trường Thi, Thống Nhất, Bà Triệu… vận động nhân dân tự giác thực hiện tốt việc lập lại trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông, tạo diện mạo mới cho đô thị. Cô giáo Bùi Thị Nụ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ có nhiều sáng kiến kinh nghiệm, đề tài khoa học kỹ thuật nâng cao chất lượng giáo dục. Đại úy Phạm Văn Sơn, Bí thư chi bộ, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Nam Định) cùng với đồng đội trực tiếp điều tra, khám phá thành công nhiều chuyên án, vụ án có tính chất phức tạp, nguy hiểm. Đồng chí Trần Thị Tuyến, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố tích cực tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện…

Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 2-2-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) “Về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”, từ đó có tác dụng cảnh tỉnh, nhắc nhở cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở đã tăng cường trách nhiệm, chủ động tổ chức giám sát việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Việc thực hiện các quy định về nêu gương của Đảng ở Đảng bộ thành phố Nam Định đã đi vào cuộc sống bằng những công việc, hành động cụ thể, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tiêu cực; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng bộ. Qua phân tích đánh giá, từ năm 2016 đến năm 2020, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm của Đảng bộ thành phố Nam Định luôn duy trì từ 85%-89%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 75%-80,2%./.

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,