Tăng cường phát triển Đảng trong cán bộ, hội viên nông dân
Cập nhật lúc17:15, Thứ Bảy, 14/10/2017 (GMT+7)

Những năm qua, cùng với việc đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức Hội Nông dân (HND) cơ sở vững mạnh, tích cực hưởng ứng chương trình “Nông dân tham gia xây dựng NTM”, các cấp HND trong tỉnh đã quan tâm đến công tác rèn luyện, bồi dưỡng hội viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

Toàn tỉnh hiện có trên 35 vạn hội viên nông dân sinh hoạt ở 213 cơ sở hội. Để nâng cao chất lượng tổ chức, HND các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nhất là thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và các chủ trương của Tỉnh ủy về xây dựng NTM. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, nông dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. HND các cấp trong tỉnh đã tham mưu với cấp ủy tập trung lãnh đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, tạo sự tin tưởng, phấn khởi trong hội viên nông dân. Cùng với đó, HND các cấp đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, qua đó phát hiện, giúp đỡ hội viên ưu tú phấn đấu vào Đảng, trọng tâm hướng đến những hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, những cá nhân tiêu biểu trong các mô hình kinh tế tập thể, đi đầu trong các phong trào ở địa phương. Đồng chí Hoàng Công Trịnh, Chủ tịch HND huyện Giao Thủy cho biết: Các phong trào do HND phát động, đặc biệt là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã thu hút sự tham gia tích cực của hội viên và nông dân. Qua đây phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu những hội viên nông dân ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Trong 2 năm (2016-2017), toàn tỉnh đã kết nạp 162 cán bộ, hội viên nông dân vào Đảng, trong đó chủ yếu là hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, chi hội trưởng nông dân và một số hội viên trực tiếp lao động, sản xuất trên đồng ruộng. Sau khi kết nạp vào Đảng, hầu hết các đảng viên là nông dân đã tự tin hơn, phát huy tốt tính tiên phong, gương mẫu trong các phong trào. Họ luôn ý thức phấn đấu vươn lên, phát triển kinh tế nâng cao đời sống cho gia đình, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước, trách nhiệm đối với cộng đồng. Đã có hàng vạn lượt hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn được các đảng viên nông dân, những người sản xuất, kinh doanh giỏi hỗ trợ về cây, con giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vốn, khoa học - kỹ thuật, kinh nghiệm trong sản xuất, chăn nuôi, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống. Các đảng viên nông dân còn là nòng cốt, đi đầu trong tham gia xây dựng NTM, xây dựng nếp sống văn hóa ở nông thôn.

Mô hình trồng hoa, cây cảnh của đảng viên Trần Văn Giả (bên phải) xóm 1, xã Xuân Ninh (Xuân Trường) cho hiệu quả kinh tế cao.
Mô hình trồng hoa, cây cảnh của đảng viên Trần Văn Giả (bên phải) xóm 1, xã Xuân Ninh (Xuân Trường) cho hiệu quả kinh tế cao.

Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên trong nông dân hiện cũng còn những hạn chế, khó khăn: Số lượng hội viên nông dân ưu tú được kết nạp vào Đảng đạt tỷ lệ còn thấp, chưa tương xứng với số lượng hội viên đông đảo và phong trào nông dân phát triển mạnh mẽ của địa phương. Lý giải về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó Chủ tịch HND tỉnh cho biết, hiện nay, do lao động nông thôn có sự chuyển dịch mạnh về cơ cấu lao động nông nghiệp sang các lĩnh vực khác dẫn đến sự biến động về nghề nghiệp, nơi cư trú của hội viên, đồng thời thu hẹp nguồn phát triển đảng viên. Phần đông nông dân hạn chế về trình độ học vấn, đã lớn tuổi, một số vi phạm chính sách dân số - KHHGĐ; một số do kinh tế còn khó khăn, ít có điều kiện tham gia các hoạt động xã hội, chưa quan tâm phấn đấu vào Đảng. Nhiều cấp ủy Đảng chưa có sự quan tâm đúng mức, chưa có các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác phát triển đảng viên nông dân. Các đoàn thể chính trị - xã hội, trong đó có các chi HND chủ yếu tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, chưa chú trọng công tác bồi dưỡng, tạo nguồn giới thiệu hội viên ưu tú vào Đảng, còn tình trạng khép kín trong từng đoàn thể khi giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú… HND tỉnh cũng luôn xác định, công tác phát triển đảng viên trong nông dân là yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng, là công việc khó, do đó cần phải có sự thống nhất nhận thức và hành động trong cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội nhằm nâng cao số lượng và chất lượng kết nạp đảng viên trong nông dân.

Để nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên là hội viên nông dân, thời gian tới, HND các cấp trong tỉnh tiếp tục quán triệt đến các cơ sở HND những quan điểm chỉ đạo, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác phát triển đảng viên là hội viên nông dân. Công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức về Đảng cho các hội viên nông dân phải được thực hiện thường xuyên gắn với các phong trào, các mô hình kinh tế để thu hút nông dân tham gia, từ đó phát hiện các nhân tố tích cực. Trong đó, chú trọng bồi dưỡng các đối tượng là cán bộ các chi HND, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi… Có giải pháp cụ thể để nâng cao nhận thức chính trị, trình độ, năng lực sản xuất của nông dân. Tiếp tục xây dựng tổ chức HND vững mạnh; phát hiện biểu dương kịp thời những nhân tố tích cực trong sản xuất, kinh doanh, phát triển hạ tầng kỹ thuật nông thôn. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phát triển đảng viên tại chi bộ nông thôn; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi dưỡng, giáo dục, kết nạp đảng viên là hội viên nông dân. Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ sở Hội tích cực tham mưu, đề xuất với cấp ủy cùng cấp duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Phân công đảng viên theo dõi, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú là nông dân trực tiếp lao động nông nghiệp; tổ chức sinh hoạt chuyên đề để thảo luận các giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế trong tạo nguồn phát triển đảng viên. Tích cực phát hiện, lựa chọn, giới thiệu những hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, cá nhân tích cực trong các phong trào ở cơ sở. HND các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động và phương pháp tập hợp hội viên. Quan tâm tạo việc làm, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường tổ chức các phong trào thi đua để thu hút các đoàn viên, hội viên tham gia tạo điều kiện cho hội viên nông dân có môi trường rèn luyện, phấn đấu vào Đảng./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn

,
,
.
,
,
,
,