Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND tỉnh
Cập nhật lúc08:33, Thứ Hai, 27/05/2013 (GMT+7)

Thời gian qua Thường trực HĐND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát. Các Ban của HĐND tỉnh đã đổi mới phương pháp giám sát tại các cơ quan, đơn vị và các địa phương trong tỉnh. Nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, việc chấp hành các quy định pháp luật trên địa bàn tỉnh, nhất là các chính sách mới.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh tại Cty CP Gạch Granit Nam Định.
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh tại Cty CP Gạch Granit Nam Định.

Trong năm 2012, các Ban của HĐND tỉnh đã tiến hành 23 cuộc giám sát chuyên đề, 51 cuộc giám sát trước kỳ họp HĐND tỉnh. Các cuộc giám sát đều bám sát thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, từng bước đổi mới nội dung và hình thức, tiến hành giám sát có trọng tâm, trọng điểm vào những lĩnh vực kinh tế - xã hội được nhân dân quan tâm. Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát chuyên đề “Tình hình thực hiện pháp luật về phí, lệ phí theo quy định tại Nghị định số 24 của Chính phủ” và các cuộc giám sát về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, về mức hỗ trợ và cơ chế quản lý nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh đối với các xã, thị trấn thực hiện chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015… Kết quả giám sát cho thấy, trong bối cảnh khó khăn nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Các lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ sản được duy trì ổn định. Sản xuất công nghiệp đạt mức tăng trưởng khá. Các hoạt động xúc tiến đầu tư tại các khu, CCN trên địa bàn tỉnh được chú trọng. Một số công trình trọng điểm đã hoàn thành và đưa vào sử dụng có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp chưa vững chắc, sức mua giảm, thị trường thu hẹp. Một số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động, người lao động thiếu việc làm, tình trạng nợ đọng thuế của các doanh nghiệp có xu hướng tăng. Công tác giải phóng mặt bằng ở một số địa phương còn gặp nhiều khó khăn. Tình trạng vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai còn xảy ra ở một số địa phương. Công tác dồn điền đổi thửa ở một số huyện chậm so với kế hoạch. Tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn diễn ra nghiêm trọng ở một số địa phương. Ban Văn hoá - Xã hội của HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát chuyên đề về “Công tác quản lý Nhà nước đối với các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập”; việc thực hiện các nhiệm vụ văn hoá, xã hội trên địa bàn tỉnh; giám sát một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh… Qua giám sát, đã phát hiện những tồn tại như: chất lượng giáo dục chưa đồng đều ở một số cấp học, địa phương; đời sống của đội ngũ giáo viên mầm non còn nhiều khó khăn; vẫn còn tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan, gây bức xúc trong nhân dân; công tác đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội và nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp. Nhiều cơ sở khám, chữa bệnh không đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Công tác quản lý Nhà nước đối với các cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập còn hạn chế. Một số phòng khám bệnh tư nhân chưa bảo đảm đúng các quy định của pháp luật về chuyên môn. Chênh lệch giới tính khi sinh còn cao. Chỉ tiêu giảm sinh và giảm người sinh con thứ 3 trở lên không đạt kế hoạch. Còn nhiều tổ chức, doanh nghiệp nợ đọng BHXH và BHYT…, Ban Pháp chế của HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát chuyên đề “Việc triển khai, thực hiện pháp luật về cán bộ, công chức” và hoạt động của các cơ quan nội chính. Kết quả giám sát cho thấy, tình hình an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn tỉnh được giữ vững; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được đẩy mạnh. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã có nhiều cố gắng trong công tác điều tra, truy tố, xét xử. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được các cấp, các ngành chú trọng. Công tác thi hành án dân sự đã tập trung giải quyết các vụ có giá trị thi hành lớn, phức tạp. Qua giám sát cũng chỉ rõ một số hạn chế và nguyên nhân như công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật còn hạn chế. Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận công dân, nhất là ở lứa tuổi thanh niên chưa tốt. Tai nạn giao thông còn chưa được kiềm chế hiệu quả…

Nhìn chung hoạt động giám sát năm 2012 đã được các Ban của HĐND tỉnh thực hiện đúng kế hoạch và yêu cầu đề ra, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác giám sát. Kết thúc các đợt giám sát, các Ban của HĐND tỉnh đã có những đánh giá xác thực, khách quan về những kết quả đã làm được, những hạn chế, vướng mắc, chỉ rõ nguyên nhân và góp ý kiến với các đơn vị, địa phương chịu sự giám sát về những biện pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và tháo gỡ khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời cũng phản ánh các kiến nghị của cơ sở với các cơ quan có thẩm quyền để nâng cao hiệu quả quản lý, ý thức chấp hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Hiệu quả công tác giám sát của HĐND tỉnh đã góp phần tạo sự chuyển biến mới ở các đơn vị, địa phương. Một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sa sút đã kịp thời nhận rõ những mặt yếu kém để tìm giải pháp khắc phục, duy trì và ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống cho người lao động. Ở những đơn vị còn nợ đọng BHXH và BHYT đã quan tâm thực hiện tốt hơn chính sách đối với người lao động đúng với quy định của pháp luật. Ở các địa phương có tình trạng vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đã được tập trung chỉ đạo giải quyết, chấn chỉnh kịp thời, công tác dồn điền đổi thửa, xây dựng NTM cũng được đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm yêu cầu đề ra. Các báo cáo thẩm tra của các ban: Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hoá - Xã hội, Ban Pháp chế đã góp phần đánh giá rõ tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và việc chấp hành quy định pháp luật trên địa bàn tỉnh, giúp cho HĐND tỉnh có những quyết sách đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Thực hiện chương trình, kế hoạch giám sát năm 2013, trong tháng 5, các Ban HĐND tỉnh đã tiến hành tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề và giám sát trước kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương. Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức giám sát chuyên đề về “Tình hình hoạt động của các KCN trên địa bàn tỉnh” và giám sát tình hình sản xuất, kinh doanh ở một số doanh nghiệp. Ban Pháp chế đã tiến hành giám sát tại Sở Y tế, Sở Nội vụ về việc triển khai, thực hiện pháp luật về viên chức và việc thực hiện chính sách pháp luật trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định. Ban Văn hoá - Xã hội đã giám sát về tình hình thực hiện Luật Bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em tại Sở LĐ-TB và XH và hiệu quả quản lý chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống HIV/AIDS tại Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh. Kết quả các cuộc giám sát trên góp phần chuẩn bị tốt cho kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khoá XVII dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 7-2013./.

Bài và ảnh: Quốc Tuấn

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,