Thông báo kết quả kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Cập nhật lúc15:00, Thứ Năm, 22/07/2021 (GMT+7)

Từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 7 năm 2021, HĐND tỉnh khoá XIX đã tiến hành kỳ họp thứ hai (kỳ họp thường lệ giữa năm 2021). Về dự kỳ họp có các vị Đại biểu Quốc hội ứng cử trên địa tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố; đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương.

1. Kỳ họp đã xem xét các báo cáo:

a) Các báo cáo của UBND tỉnh về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh từ kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX đến nay và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2021; Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2021; Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2021; Công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021; Những nội dung công việc phát sinh từ kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay đến nay đã được thống nhất triển khai thực hiện; Kết quả giải quyết đối với những kiến nghị của cử tri đã nêu tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.      

b) Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh về kết quả công tác từ kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX đến nay, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.           

c) Các báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục thi hành án dân sự, Công an, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021.    

2. Kỳ họp đã nghe Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

3. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu với kỳ họp.

4. Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh.

5. Thường trực HĐND, UBND tỉnh trình các tờ trình, dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp.  

6. Các Ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra tại kỳ họp.

7. Các đại biểu thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp.

8. Kỳ họp đã thực hiện việc bầu Phó Trưởng ban Pháp chế, Phó Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh.

9. Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tiếp thu, giải trình và làm rõ những vấn đề mà các đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm, đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021, thể hiện sự quyết tâm cao của UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành để thực hiện hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh.

10. HĐND tỉnh đã thảo luận và thông qua các nghị quyết:   

- Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Phó Trưởng ban Pháp chế, Phó Trưởng ban Văn hóa -  Xã hội HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Nghị quyết về Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

- Nghị quyết về việc chấp thuận danh mục dự án phải thu hồi đất và phê duyệt danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa sang mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nam Định.

- Nghị quyết về việc bổ sung quy hoạch Tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển, kết nối Trực Tuấn - Yên Định, Lạc Quần - Ngô Đồng và điều chỉnh nâng cấp quy hoạch tuyến đường tỉnh 489C, tuyến đường bộ ven biển trong Quy hoạch phát triển giao thông đường bộ tỉnh Nam Định đến năm 2030.

- Nghị quyết về việc bãi bỏ một phần Nghị quyết số 53/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nam Định.

- Nghị quyết về việc Quy định mức chi bồi dưỡng hàng tháng cho cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Nam Định.

- Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh Nam Định đến hết năm học 2021-2022.

- Nghị quyết về việc quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc tỉnh Nam Định quản lý.

- Nghị quyết về việc quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Nam Định.

- Các Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư đối với 07 dự án đầu tư công.

- Các Nghị quyết về chấp thuận trước khi trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 03 dự án đầu tư công.

- Các Nghị quyết về chấp thuận chủ trương điều chỉnh đối với 16 dự án đầu tư công.

- Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp đường An Thắng, huyện Nam Trực.

 - Nghị quyết về Chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2021 và năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

11. Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu bế mạc kỳ họp.

Kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh Nam Định khoá XIX đã thành công tốt đẹp. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố  sớm triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đảm bảo tính khả thi và hiệu quả; phát huy những kết quả đạt được; khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021./.


 

,
,
.
,
,
,
,