Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức
Cập nhật lúc18:56, Thứ Tư, 21/07/2021 (GMT+7)

Sáng 21-7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ, lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật, Hội Khoa học - Kỹ thuật và văn nghệ sĩ, trí thức. Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Hội Cựu giáo chức tỉnh, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Xuân Nhạ đề nghị các đại biểu nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên cần phải thực hiện trong suốt cả nhiệm kỳ để cán bộ, đảng viên, hội viên nắm vững, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng tới các sản phẩm văn học nghệ thuật, khoa học kỹ thuật có chất lượng cao, có tính Đảng sâu sắc phục vụ sự nghiệp lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới. Trong quá trình nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cần chú ý các nội dung chuyên sâu, những quan điểm mới về văn học, nghệ thuật, khoa học kỹ thuật, đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, dự án, đề án với tinh thần bám sát thực tiễn đảm bảo tính khả thi, chất lượng, hiệu quả công việc, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống. 

Tại hội nghị, các đại biểu nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương quán triệt các chuyên đề: Những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Những chủ trương, đường lối quan điểm của Đảng về văn hóa, văn nghệ, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; Phát triển khoa học công nghệ thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Hội nghị được tổ chức trong hai ngày 21 và 22-7-2021./.

Văn Trọng

 
,
,
.
,
,
,
,