,
Cập nhật lúc: 15:09 |01/10/2022
Sáng 1-10, tại Nhà Văn hóa xã Hải Long (Hải Hậu), UBND tỉnh tổ chức khai mạc "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2022 với chủ đề "Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19".
,
,
.
,
,
,
,