,
Cập nhật lúc: 19:12 |27/06/2022
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Uỷ ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia về tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt và thực hiện thắng lợi các mục tiêu Năm ATGT 2022...
,
,
.
,
,
,
,